Geld verdienen met service & beheer van PV-systemen?

Als installateur, eigenaar of exploitant realiseert u zich als geen ander dat het van belang is dat installaties en inspecties in één keer goed worden uitgevoerd. Teruggaan op locatie om correcties uit te voeren of vergeten metingen of inspecties te doen dienen te allen tijde te worden voorkomen.

Tijdens de operationele fase van de PV-installatie is het van belang dat de opbrengst wordt gemaximaliseerd terwijl reparatie en onderhoud tijdig en zo efficient mogelijk verlopen.

Het E-Solys Operations & Service Management Systeem (E-Solys OSMS) ondersteunt exploitanten van PV-installaties, onderhoudsorganisaties en installateurs in deze activiteiten.

E-Solys OSMS is ontwikkeld op basis van onze eigen hands-on ervaring met de installatie en het beheer en onderhoud van PV-installaties en is daar specifiek op gericht en dat zult u terugzien in gebruiksgemak en korte invoeringstijd van het OSMS. Inmiddels mogen we een behoorlijk aantal toonaangevende installateurs tot onze klanten rekenen.

Om terug te komen op bovenstaande vraag: bij de uitvoering van service en beheer draait alles om efficiency. Met ons systeem worden zaken als monitoring, signalering, de aanmaak van cases, de registratie van nieuwe PV-systemen, rapportage etc. volledig geautomatiseerd uitgevoerd. Het gevolg: minder handelingen en een beter resultaat, dus lagere kosten en een hogere klanttevredenheid.

Meer weten?  Klik dan hier.

Het OSMS is een geintegreerde oplossing die het gehele operations & maintenance proces voor PV-systemen van begin tot einde ondersteunt. Door het geintegreerde karakter van het systeem is alle benodigde informatie in ieder onderdeel van het proces beschikbaar, ook in het veld op locatie. Dit draagt vanzelfsprekend bij aan een foutloze en efficiente uitvoering van het operations & maintenance proces.

Real-time monitoring

Het E-Solys OSMS monitort de prestatie van uw PV-installaties van uur-tot-uur en afwijkingen worden direct gesignaleerd. Het OSMS verzamelt voortdurend de monitoring data van de omvormers van alle merken en analyseert deze o.a. op basis van de zonne-instraling die op diverse locaties door het KNMI wordt gemeten. In geval van defecten of incidenten kan zo direct ingegrepen worden. Het OSMS doet dit voor een breed scala aan omvormers, zonder dat hiervoor hardwarematige aanpassingen nodig zijn.

Op ieder moment heeft u real-time inzicht in de prestaties van al uw PV-systemen in de vorm van overzichtelijk dashboards met performance ratio’s (PR), trends, cummulatieve opbrengstengrafieken en andere….

Meer weten?  Klik dan hier.

Dashboard

Met behulp van het dashboard heeft u alle PV-installaties onder uw beheer in beeld. Vermogen en Performance Ratio (PR) van iedere PV-installatie worden zichtbaar gemaakt door respectievelijk de grootte en kleur. Zo heeft u in een oogopslag zicht op de grootte en impact van een storing.

Meer weten?  Klik dan hier.

Case management

Het OSMS vertaalt de geconstateerde afwijkingen automatische in een zogenaamde “Case” die het beginpunt vormt voor een interventie. De case zal een aantal stadia doorlopen totdat de afwijking is verholpen en de betreffende PV-installatie weer presteert conform verwachting. Het OSMS bewaakt de status van de case en signaleert automatisch te nemen actie.

Meer weten?  Klik dan hier.

Klantportaal & Beslisboom

Vanzelfsprekend kunnen cases ook handmatig worden aangemaakt voor specifieke serviceverzoeken, vragen, defecten of incidenten. Het OSMS laat klanten of eigen medewerkers cases invoeren op basis van een beslisboom met vragen en antwoorden. Met de beslisboom komt het correct en volledig invoeren van cases binnen het bereik van al uw medewerkers en  van uw klanten. Met de ingebouwde beslisboom wordt het mogelijk cases direct en automatisch af te handelen of de cases al bij de juiste persoon terrecht te laten komen met een eerste automatische diagnose. De beslisboom zorgt er tevens voor dat alle gegevens compleet worden uitgevraagd bij de aanmaker van de case. De look-and-feel van de gehele applicatie en de klantportaal in het bijzonder kunnen volledig in lijn gebracht worden met uw eigen huisstijl, zodat uw klanten en medewerkers de indruk hebben met het systeem van uw eigen organisatie te werken.

Meer weten?  Klik dan hier.

 

Service contracten

U kunt de servicecontracten die u met uw opdrachtgevers afsluit, gestructureerd vastleggen in het OSMS. Zo is het mogelijk om bijvoorbeeld prijzen, periodieke diensten/inspecties en onderhoud te administreren. Periodiek activiteiten zullen door het OSMS automatisch naar cases worden vertaald.

Meer weten?  Klik dan hier.

Planning

Het OSMS beschikt over een planningsmodule voor het onderhoudsbedrijf/de installateur. De uitvoering van activiteiten die worden geinitieerd vanuit cases kunnen zo inzichtelijk worden gepland over de serviceteams. Zowel het onderhoudsbedrijf/de installateur alsmede de eigenaar of exploitant van de PV-installatie(s) heeft zo te allen tijd inzicht waar, op welke momenten en voor welke werkzaamheden de montageteams actief zijn. In het centrale planbord is de status van de activiteiten direct zichtbaar en kunnen activiteiten eenvoudig worden herpland.

Meer weten?  Klik dan hier.

Monteurs-app

De serviceteams kunnen worden uitgerust met de mobiele app van het OSMS. Met behulp van de app heeft ook de servicemonteur direct inzicht in zijn/haar planning, de uit te voeren activiteiten en de klantdossiers met details van de PV-installaties.

In het OSMS kunnen eenvoudig templates toegepast worden voor de uitvoering van checklists t.b.v. de oplevering en inspecties conform bijvoorbeeld NEN1010 / NPR5310, NTA8013, NEN 3140, NEN-EN-IEC 62446 en binnenkort SCOPE12.  De mobiele app begeleid de monteur/inspecteur stap-voor-stap in het uitvoeren van de inspecties conform het toegepaste template. Vanuit het OSMS kunnen vervolgens automatisch oplever- en inspectierapporten worden aangemaakt aan hand van de via de mobiele app aangeleverde gegevens. Aan de rapportage zal automatisch een fotorapportage worden toegevoegd.

De mobiele app ondersteunt tevens het elektronisch invullen en ondertekenen van de “werkbon”. Foto’s, werktijden, materiaalgebruik, inspectie- en meetresultaten worden eveneens automatisch ge-upload in het OSMS.

Tevens is de mobiele app in staat om de status van de uit te voeren activiteiten te tracken. Eventuele vertragingen worden automatisch doorgegeven aan de back-office en eventueel aan de volgende opdrachtgever in de planning zodat deze op de hoogte is van een latere aanvang van de werkzaamheden.

Meer weten?  Klik dan hier.

Rapportages

De gebruiker kan eenvoudig rapportages uit het OSMS halen, waaronder:

  • Servicerapportage met uitgevoerde werkzaamheden, kosten en tijden.
  • Prestatierapportage waarin de prestaties van de PV-installatie of de serviceorganisatie ten opzichte van de overeengekomen prestatiecriteria worden afgezet.
  • Elektronische werkbonnen met foto-rapportage.

De rapportagemodule voorziet tevens in bedrijfsspecifieke rapportages die op maat kunnen worden aangemaakt.

Wall dashboard

Op het zogenaamde wall dashboard op 1 of meerdere grote beeldschermen kunt u kentallen van uw operationele proces tonen aan uw medewerkers op de werkvloer/in het call center. Zo heeft eenieder in 1 oogopslag in beeld waar de prioriteiten van operations en maintenance van minuut tot minuut liggen. Op het wall dashboard kunt u zaken als het aantal openstaande cases, de meest recente cases en de (status van de) planning in het werkveld te tonen.

Meer weten?  Klik dan hier.

Koppeling met andere bedrijfsinformatiesystemen

Met behulp van API’s (application programming interfaces) op basis van webservices is het mogelijk om het OSMS naadloos te integreren met uw andere bedrijfsinformatiesystemen (boekhoudsysteem, verkoopsysteem, ERP). Dit voorkomt dat informatie handmatig moet worden gekopieerd van het ene naar het andere systeem en houdt tevens de gegevens in de verschillende systemen met elkaar in lijn.

Meer weten?  Klik dan hier.